domingo, 1 de noviembre de 2015

U.3 - EL COLOR
2n d'ESO
(Prezi)

1. Colors primaris i secundaris.
    - Colors primaris.
    - Colors secundaris.
    - Mescla subtractiva.
    - Cercle cromàtic i colors complementaris.
2. Qualitats del color.
    - To.
    - Valor.
    - Saturació.
    - Perciepció dels colors.
3. Gammes cromàtiques.
    - Expressivitat de les gammes cromàtiques.
    - Gamma acromàtica.
    - Policromia i monocromia.
4. Relacions harmòniques entre colors.
    - Harmonia de colors afins.
    - Harmonia de colors complementaris.
    - Harmonia de grisos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario