domingo, 8 de noviembre de 2015

UD.5 - EL COLOR
3r d'ESO
(Prezi)

1. La naturalesa del color.
    - La llum: energia visible.
    - La llum blanca.
2. Síntesi additiva (mescla de colors llum).
    - Colors llum complementaris.
    - La percepció dels colors.
3. Sintesi subtractiva (mescla de coors pigment).
    - Colors pigment complementaris.
    - Procediments per a elaborar mescles subtractives.
4. La codificació dels colors.
    - Qualitats del color (TO, VALOR i SATURACIÓ).
    - Sistemes cromàtics internacionals.
    - El cercle cromàtic i els colors terciaris.
5. Harmonies cromàtiques.
    - Harmonia de colors afins (De valors contrastats i de valors homogenis).
    - Harmonia de colors complementaris (De colors poc o molt saturats).
    - Valor expresiu dels colors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario